ÚSTECKÝ DĚTSKÝ ZUB JE ZDRAVÝ ZUB - 2018ustesky kraj

Prohlédněte si fotografie z projektu

Účelem projektu je vytváření podmínek pro rozvoj základních kompetencí žáků v oblasti péče o dutinu ústní, zdraví, vytvoření představ a uvědomění si významu udržení si dobrého ústního stavu (orálního zdraví) po celý život. Projekt se zaměřuje především na prevenci a péči o zdravý chrup a dutinu ústní.

Cílem realizace projektu a jeho dopadu je především vštípení významu prevence u žáků mladšího školního věku a tím i předcházení pozdějším následkům nedostatečné dentální hygieny v dospělosti, které pak mají společenský a ekonomický dopad na celou společnost.

Tam, kde prevence v rodinách zcela nefunguje, je nezbytné, aby tuto roli částečně převzala škola. Sekundárním cílem je seznámit s novými postupy v oblasti dentální hygieny také učitele 1. st. základních škol, aby mohli nenásilnou formou souvisle a průřezově na žáky působit během celého školního roku.

Dalším cílem je zjistit míru vnímání významu prevence orálního (komplexní dutina ústní zuby, dásně, sliznice) zdraví u žáků mladšího školního věku.

ÚSTECKÝ KRAJ

 


ÚSTECKÝ DĚTSKÝ ZUB JE ZDRAVÝ ZUB - 2017ustesky kraj

Prohlédněte si fotografie z projektu

Účelem projektu je vytváření podmínek pro rozvoj základních kompetencí žáků v oblasti péče o dutinu ústní, zdraví, vytvoření představ a uvědomění si významu udržení si dobrého ústního stavu (orálního zdraví) po celý život. Projekt se zaměřuje především na prevenci a péči o zdravý chrup a dutinu ústní.

Cílem realizace projektu a jeho dopadu je především vštípení významu prevence u žáků mladšího školního věku a tím i předcházení pozdějším následkům nedostatečné dentální hygieny v dospělosti, které pak mají společenský a ekonomický dopad na celou společnost.

Tam, kde prevence v rodinách zcela nefunguje, je nezbytné, aby tuto roli částečně převzala škola. Sekundárním cílem je seznámit s novými postupy v oblasti dentální hygieny také učitele 1. st. základních škol, aby mohli nenásilnou formou souvisle a průřezově na žáky působit během celého školního roku.

Dalším cílem je zjistit míru vnímání významu prevence orálního (komplexní dutina ústní zuby, dásně, sliznice) zdraví u žáků mladšího školního věku.

 

ÚSTECKÝ KRAJ


ÚSTECKÝ DĚTSKÝ ZUB JE ZDRAVÝ ZUB - 2016ustesky kraj

Prohlédněte si fotografie z projektu

Účelem projektu je vytváření podmínek pro rozvoj základních kompetencí žáků v oblasti péče o dutinu ústní, zdraví, vytvoření představ a uvědomění si významu udržení si dobrého ústního stavu (orálního zdraví) po celý život. Projekt se zaměřuje především na prevenci a péči o zdravý chrup a dutinu ústní.

Cílem realizace projektu a jeho dopadu je především vštípení významu prevence u žáků mladšího školního věku a tím i předcházení pozdějším následkům nedostatečné dentální hygieny v dospělosti, které pak mají společenský a ekonomický dopad na celou společnost.

Tam, kde prevence v rodinách zcela nefunguje, je nezbytné, aby tuto roli částečně převzala škola. Sekundárním cílem je seznámit s novými postupy v oblasti dentální hygieny také učitele 1. st. základních škol, aby mohli nenásilnou formou souvisle a průřezově na žáky působit během celého školního roku.

Dalším cílem je zjistit míru vnímání významu prevence orálního (komplexní dutina ústní zuby, dásně, sliznice) zdraví u žáků mladšího školního věku.

 

ÚSTECKÝ KRAJ